Kanzlei Birdir

Hizmet Alanlarımız

Hizmet Alanlarımız

İş hukuku
İş hukuku, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisini kanunlar ve yönergelerle düzenler. İş hukuku medeni kanunda (BGB) yer almaktadır.

Bir işçinin işe alınmasında işten çıkarılmasına kadar tüm hususlar iş hukukunda düzenlenmiştir. Mevcut iş hukuku çok karmaşıktır ve net değildir. Bu nedenle kesinlikle bir avukata danışmanız gereklidir.

İş hukuku ile ilgili konularda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım.

 • İşten çıkarılmaya karşı koruma
 • Sözleşme tasarımı
 • İş ücreti
 • Süreli iş ilişkileri
 • Yarı zamanlı çalışma
 • Ebeveyn izni
 • İzin hukuku
 • Karne hukuku
 • İş güvenliği
 • Analık koruması hukuku

Aile hukuku
Aile hukuku çok hassas bir yaşam alanını düzenler. Bir birliktelik ilişkisine giren kişiler, diğer taraf için de olmak üzere bir sorumluluk üstlenirler. Bu sorumluluk çocukların doğması ile daha da artar. Evlilik bağının kopması sadece duygusal düzeyde büyük bir yük değildir. Boşanmalar çoğu zaman insanların geçimini de tehlikeye sokar. Para ve de çocuklar hakkında anlaşmazlıklar çoğu zaman uzun süreli ve sinir bozucu boşanma davalarına dönüşür.

Profesyonel bir danışmanlık, durumu hafifletme ve uygun bir düzenleme bulma konusunda yardımcı olur.

Ayrılma ve boşanma ile ilgili tüm konularda size memnuniyetle danışmanlık hizmeti veririm ve sizi temsil ederim.

 •        Çocuk nafakası/eş nafakası
 •        Ek kazanç/malvarlığı dağılımı
 •        Emeklilik hakları denkleştirmesi/emeklilik
 •        Ev tahsisi/ev eşyaları
 •        Ebeveyn bakımı/ilişki
 •        Ayrılma ve boşanma anlaşmaları

Medeni hukuk
Medeni hukuk, maddi özel hukuku ve münferit durumlarda örn. hukuk mahkemeleri usulü kanunun ve anayasa mahkemesi hukukunun hükümleri gibi, özel hukukun uygulanmasına yönelik tüm hukuk türlerini kapsar.

Medeni hukuk özellikle örn. satış, kira ve kredi sözleşmeleri gibi sözleşme konularını kapsar. Ancak maddi ve manevi tazminat hakları da medeni hukuk alanına girer.

Ceza hukuku
Ceza kanunu, ceza hukuku alanından bir hukuki sonuç çıkaran bir kanundur. Bu tür hukuki sonuçlar tipik olarak hapis cezası, para cezası ve örn. sürüş yasağı, meslek yasaklamaları, el koyma ve müsadere gibi dolaylı sonuçlardır.
Ceza kanunlarının hukuki sonuçları temel medeni haklara en güçlü müdahaleyi teşkil ettiğinden bir avukat tutulması kaçınılmazdır.

Bir ceza davasının suçlusu olarak sessiz kalma ve bir savunma avukatı görevlendirme haklarına sahipsiniz. Somut dosya içeriğini bilmeden davaya müdahil olma çok risklidir ve bir avukatın yardımıyla muhtemelen önlenebilecek olan bir mahkûmiyete yol açabilir.

 • Ceza davası/savunma
 • Gençlik ceza hukuku
 • Ehliyete el konulması
 • Sürüş yasağı
 • Alkol suçları

Trafik hukuku
Trafik hukuku zor ve karmaşık bir hukuk alanıdır. Kaza mağduru, masrafları karşı tarafın sigortası tarafından ödenmesi şartıyla kendi istediği bir avukatı vekil tayin edebilir. Çoğu zaman karşı tarafın motorlu taşıt sigortası kaza mağduru ile irtibat kurar, kaza sürecinde “yardıma hazır” olduğunu belirtir ve çok sayıda ekstra ile birlikte sorunsuz bir düzenleme sunar.

Hak sahibinin/mağdurun bir avukat tutmaması konusunda neden ikna edilmeye çalışıldığı sorusunun cevabı çok basittir: Hasarı bir avukata başvurmadan kendiniz düzenlemek isterseniz, motorlu taşıt sigortası size çok daha az miktarda ödeme yapacaktır.

Ya sizin tazminat talep haklarınız yetkisiz bir şekilde kısıtlanacak veya haberiniz dahi olmadığı için bazı kalemlerde hiç ödeme yapılmayacaktır.

Benim avukatlık bürom ağırlıklı olarak, neredeyse sadece trafik hukuku alanında faaliyet göstermektedir. Bunun anlamı, trafik hukuku konusunda yetkin danışmanlık ve vekilliktir:

 • Kaza düzenlemesi
 • Para cezası ve trafik cezaları konusunda savunma
 • Sözleşme hukuku
 • Ehliyet hukuku

Kaza düzenlemesi

Haklarınızın tamamının ileri sürülmesi:

 • Maddi hasar
 • Kiralık araç veya kullanımdan yoksun kalma tazminatı
 • Tam hasar (pert)
 • Bilirkişi raporu bazında hesaplama (itibari hasar tespiti)
 • Yaralanmalar
  (manevi tazminat, ev idaresi zararları, kazanç kaybı)

Para cezası ve trafik cezaları konusunda savunma

 • Ücrete tabi ihtarlar
 • Para cezası bildirimleri
 • Kırmızı ışığa riayet etmeme, kırmızı ışık ihlali
 • Hız sınırının aşılması
 • Sürüş yasağı, ehliyete el konulması
 • Trafiği tehlikeye sokma, içkili olma, cebir kullanma

Sözleşme hukuku

 • Satış sözleşmesi
 • Garanti hakkı
  (sonradan yerine getirme, cayma, geri düzenleme, fiyat azaltma, tazminat)
 • Araçta kusurlar

Ehliyet hukuku

 • Sürüş yasağı
 • Ehliyete el konulması
 • Medikal-psikolojik muayene (MPU)

© KENDESIGN

top